moje ciepło 2022

Moje ciepło 2022 – program dofinansowania pomp ciepła


W dzisiejszym artykule przedstawiamy kolejny program dofinansowania dla osób fizycznych Moje Ciepło 2022. Warto zaznaczyć, iż dotyczy on jedynie wsparcia zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych domów jednorodzinnych. Program uruchomiony został przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Co dokładnie dziś w artykule?

Moje Ciepło – informacje o programie

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej. Dodatkowym celem jest ograniczenie emisji CO2 oraz eliminowanie nieefektywnych źródeł ciepła opalane paliwem stałym. Ponadto kładzie się duży nacisk na wzrost udziału OZE w zużyciu energii oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii.

Budżet na realizację wynosi 600 000 000 zł. Beneficjentem jest tu osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku jednorodzinnego. Na dzień składania wniosku nie może być złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku, a jeśli już złożono takowy, to nie powinno być to wykonane wcześniej niż 1.01.2021 r. Podobnie w przypadku zgłoszenia o zakończeniu budowy.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie uzyskiwane jest na podstawie dotacji do 30% lub 45% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 21 000 zł na jedną inwestycję. Wysokość dotacji zależna jest od zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania karty dużej rodziny. Poniżej przytaczamy tabelę przedstawiającą formy dofinansowania (źródło: gov.pl).

Moje Ciepło dofinansowanie

Rodzaje przedsięwzięć

Wsparcie obejmuje zakup i montaż pomp ciepła powietrznych i gruntowych wykorzystywanych do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych:

Inwestycje, które podlegają współfinansowaniu:

  • Zakup i montaż gruntowych pomp ciepła (pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem);
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Zaznacza się, iż w nowym budynku mieszkalnym nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe, również w okresie trwałości inwestycji.

Moje Ciepło – składanie wniosków

Nabór wniosków rozpoczął się 29.04.2022 i potrwa do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania przeznaczonego budżetu. Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wniosek można złożyć tylko online przez stronę Generator wniosków o dofinansowanie – https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Należy pamiętać, aby do wniosku przedłożyć odpowiednią dokumentację. Listę załączników znajdziesz na stronie mojecieplo.gov.pl, w sekcji „Dokumenty dla Programu Priorytetowego Moje Ciepło.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy składaniu wniosku o dofinansowanie z programu Moje Ciepło, to skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z kalkulatora wycen i otrzymaj darmową wycenę

Zobacz również:

Dofinansowania OZE

Montaż paneli fotowoltaicznych Kraków

Powrót do poprzedniej strony