dom z założonymi panelami fotowoltaicznymi

Zmiany w programie Czyste powietrze od 1 lipca 2021


Od 1 lipca obowiązują nowe zasady programu „Czyste Powietrze”.

* zobacz nowy wpis na temat Programu Czyste Powietrze 2022

Program „Czyste Powietrze” – ogólne informacje

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program, który został opracowany na potrzeby walki ze smogiem. Celem programu jest poprawa jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz wykorzystanie energii słonecznej na potrzeby energetyczne budynków jednorodzinnych.  

Dotację można uzyskać na nastepujące projekty:

 • wymiana starych pieców, które są opalane paliwem stałym na ekologiczne źródła spełniające określone w programie wymagania;
 • instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych;
 • wentylację mechaniczną, czyli rekuperację 
 • mikroinstalację fotowoltaiczną;
 • ocieplenie domów;
 • wymiana okien i drzwi tj. koszty materiałów i robocizny. 

W ramach programu „Czyste Powietrze” można wymienić dwa źródła ciepła: jedno podstawowe i jedno dodatkowe. 

Z dofinansowania można otrzymać do 30 000 zł lub do 37 000 zł w zależności od poziomu dofinansowania i wyboru opcji. Wyróżniamy poziomy: podstawowy i podwyższony

Chcesz dowiedzieć się więcej o poziomach dofinansowania programu „Czyste powietrze” ?
Kliknij w link -> https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

W programie „ Czyste Powietrze” wyróżniamy dwie formy finansowania: dotacja i pożyczka

Logo programu czyste powietrze

„Czyste Powietrze” – jakie zmiany od 1 lipca 2021? 

W nowej edycji programu „Czyste Powietrze” nastąpiły trzy główne zmiany:

Pierwsza to wycofanie dotacji na kotły węglowe. Na zakup i montaż takiego pieca jest określony czas, do 31 grudnia 2021 roku. Oznacza to, że do tego dnia należy uzyskać fakturę zakupu łącznie z montażem oraz złożyć wniosek. Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie już możliwości złożenia wniosku, tym samym otrzymania dotacji na taki rodzaj pieca. 

Drugą zmianą jest zwiększenie progów dochodowych, kwalifikujących do skorzystania z dotacji na poziomie podwyższonym. Jest to kwota do 2189 zł na osobę dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1564 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. 

Trzecią zmianą jest poszerzenie listy kosztów związanych z zakupem kotła na pellet o podwyższonym standardzie. 

„Czyste Powietrze” – dla kogo jest ten program i jakie warunki należy spełnić? 

W zależności od poziomu dofinansowania programu „Czyste Powietrze” o dotację z tego tytułu mogą starać się następujące podmioty:

A) Podstawowy poziom dofinansowania:

Z tej opcji może skorzystać osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego;
 • ma w posiadaniu wydzielony lokal mieszkalny z osobną księgą wieczystą;
 • zarabia rocznie nie więcej niż 100 000 zł
 • jest sama w gospodarstwie domowym i jej miesięczne zarobki nie przekraczają 2189 zł 
 • mieszka z kimś, a przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1564 zł na osobę. 

B) Podwyższony poziom dofinansowania:

Dofinansowanie z poziomu podwyższonego może otrzymać osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, a jej dochód nie przekracza 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. 

„Czyste Powietrze” – terminy i możliwe miejsca składania wniosku 

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem i montażem kotła węglowego, to czas na złożenie wniosku masz jedynie do 31 grudnia 2021 roku. Jeśli jesteś zainteresowany pozostałymi możliwościami, to termin na złożenie wniosku jest do 30 czerwca 2021 roku. 

Istnieją 3 możliwości złożenia w wniosku:

1. E-wniosek przez Internet 

Należy się zalogować na rządowym portalu „gov.pl„. Wszystkie załączniku muszą być w formie skanów lub dokumentów elektronicznych. Dokument musi zostać podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. 

2. Papierowy wniosek w urzędzie 

Edytowalny wniosek w formie PDF musisz pobrać z Portalu Beneficjenta, który znajduje się na stronie odpowiedniego WFOŚiGW. Po wypełnieniu należy go wydrukować, podpisać i dołączyć załączniki. Następnie należy złożyć wniosek osobiście albo wysłać pocztą lub kurierem do właściwego WFOŚiGW lub jego oddziału lub gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu. Jeśli wybierzesz opcję wysyłki, to na kopercie dopisz „Program Priorytetowy Czyste Powietrze”.

3. Wniosek w banku

Należy udać się do baku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze” . Tu należy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze. Gdy kredyt zostanie Tobie przyznany, to bank wypełni Twój wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Na koniec, wniosek ten musi być podpisany przez Ciebie, po czym bank wysyła go do WFOŚiGW. 

Więcej o Kredycie Czyste Powietrze dowiesz się w kolejnym artykule, śledź naszego bloga! 

„Czyste Powietrze” – jakie dokumenty i dostępy musisz przygotować do złożenia wniosku? 

Poniżej przedstawiamy jakie załączniki musisz dołączyć do wypełnionego wniosku:

 • w przypadku ubiegania się o podwyższone dofinansowanie, musisz przygotować skan zaświadczenia, które upoważnia do skorzystania z tego poziomu. Takie zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku;
 • jeśli jesteś jedynym właścicielem nieruchomosci – skan dokumentu potwierdzającego prawo własności domu/lokalu;
 • jeśli jesteś współwłaścicielem – skany oświadczeń z danymi współwłaścicieli  i podpisami każdego z nich;
 • w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – skan oświadczenia z danymi i podpisem małżonka. 
 • skany faktur za zakup i montaż dotyczących danego projektu.

Jeśli składasz wniosek online, przygotuj sobie dostępy do Profilu Zaufanego lub jeśli nie posiadasz jeszcze Profilu Zaufanego, to należy go założyć, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. 

Dom jednorodzinny w Krakowie z instalacją fotowoltaiczną uzyskaną dzięki dofinansowaniu z programu czyste powietrze

„Czyste powietrze” i wybór mikroinstalacji fotowoltaicznej

W celu otrzymania dotacji na fotowoltaikę z programu „Czyste Powietrze” niezbędna jest wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła. 

W koszty kwalifikujące się do otrzymania funduszy z dotacji „Czyste Powietrze” na mikroinstalację fotowoltaiczną wchodzą:

 • inwerter;
 • panele fotowoltaiczne;
 • podzespoły niezbędne do działania instalacji;
 • montaż;
 • przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci. 

Warunki do otrzymania dotacji z programu „Czyste Powietrze”:

 • moc instalacji powinna mieścić się w przedziale od 2-10 kWp. 
 • komponenty muszą być nowe, wyprodukowane nie później niż 24 miesiące od montażu. 

Dofinansowaniu nie podlegają projekty związane z podwyższeniem mocy aktualnie zamontowanej fotowoltaiki. 

Decydując się na złożenie wniosku o dotację z programu „Czyste Powietrze” rekomendujemy wybór zakupu pompy ciepła i fotowoltaiki. Darmowy prąd zasila pompę ciepła, redukując rachunki nawet do 90 %! 

Potrzebujesz pomocy przy formalnościach związanych z programem „Czyste Powietrze” i jesteś zainteresowany mikroinstalacją fotowoltaiczną, to skontaktuj się z nami. Skomat doradza, pomaga w uzyskaniu funduszy, dobiera, projektuje i montuje instalacje fotowoltaiczne.

Zadzwoń lub napisz! 

☎️ 726-232-000 

📧 kontakt@skomat.pl

Zobacz również;

Panele fotowoltaiczne Kraków

Dofinansowanie zakupu fotowoltaiki

Fotowoltaika Tarnów

Powrót do poprzedniej strony