czyste powietrze 2022

Program Czyste Powietrze 2022


Jednym z najpopularniejszych programów, które wspierają osoby fizyczne w inwestowaniu w ekologiczne rozwiązania jest program Czyste Powietrze. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Można osiągnąć to dzięki wymianie źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na źródła ekologiczne i poprawie ogólnej efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Poniżej przybliżymy szczegółowe informacje o programie. Czytaj dalej!

Spis treści:

Program Czyste Powietrze – ogólne informacje

Budżet programu wynosi 103 miliardy zł. Kierowany jest on do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujące paliwa stałe na spełniające najwyższe normy oraz na termomodernizację budynku. Program składa się z trzech poziomów. Dotacja dla podstawowego wynosi do 30 000 zł, dla podwyższonego wynosi do 37 000 zł, a dla najwyższego poziomu wynosi do 69 000 zł.

Program Czyste Powietrze – część I

Dla kogo?Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli osoby fizyczne będące właścicielami / współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.  
Jakie są formy dofinansowania?Dotacja oraz dotacja na częściową spłatę kapitału bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)

Wspierane przedsięwzięcia:

Opcja I:
Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej w celu ogrzewania i c. w. u. Ponadto dotacji podlegają także:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania centralnego lub c.w.u,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych
 • audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 25 000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki oraz 30 000 zł dla przedsięwzięcia z fotowoltaiką.

Opcja II:

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. Ponadto obejmuje także:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji I do celów grzewczych i c.w. lub
 • zakup i montaż kotłowni gazowej,
 • demontaż, zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania centralnego lub c.w.u,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych
 • audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji dla przedsięwzięcia bez fotowoltaiki wynosi 20 000 zł, a z fotowoltaiką wynosi 25 000 zł.

Opcja III:

Dotacja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło. Jednakże dotyczy:

 • zakupu  i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • demontażu, zakupu i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 10 000 zł.


Program Czyste Powietrze – część II

Dla kogo?Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli osoby fizyczne będące właścicielami / współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód na jednego mieszkańca nie przekracza 1564 zł na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Jakie są formy dofinansowania?Dotacja, dotacja na częściową spłatę kapitału bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach), pożyczka dla gmin, jako uzupełnienie finansowania Beneficjentów (uruchomienie później)

Wspierane przedsięwzięcia

Opcja I:

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej w celu ogrzewania i c. w. u. Ponadto dotacji podlegają także:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania centralnego lub c.w.u,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych
 • audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 32 000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki oraz 37 000 zł dla przedsięwzięcia z fotowoltaiką.

 Opcja II:

Dotacja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło. Jednakże dotyczy:

 • zakupu  i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • demontażu, zakupu i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
 • audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 15 000 zł.


Program Czyste Powietrze – część III

Dla kogo?Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania, czyli osoby fizyczne będące właścicielami / współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód na jednego mieszkańca nie przekracza 900 zł na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Ponadto może mieć prawo do otrzymywania różnych zasiłków.
Jakie są formy dofinansowania?Dotacja bez ścieżki bankowej, pożyczka dla gmin, jako uzupełnienie finansowania Beneficjentów (uruchomienie później)

Wspierane przedsięwzięcia

Opcja I:

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej w celu ogrzewania i c. w. u. Ponadto dotacji podlegają także:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania centralnego lub c.w.u,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych
 • audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 60 000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki oraz 69 000 zł dla przedsięwzięcia z fotowoltaiką.

Opcja II:

Dotacja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło. Jednakże dotyczy:

 • zakupu  i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • demontażu, zakupu i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
 • audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 30 000 zł.


Program Czyste Powietrze – złożenie wniosku

Istnieją 3 możliwości złożenia wniosku. Przedstawione są na poniższej grafice, przygotowanej przez portal gov.pl:

Dofinansowanie

Zainteresował Cię program Czyste Powietrze?

W Skomat pomagamy naszym Klientom w dopełnianiu formalności. Możemy złożyć wniosek za Ciebie!

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy

Sprawdź również:

Roczne zużycie energii

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczną

Instalacje fotowoltaiczne dla firm

Instalacje fotowoltaiczne dla domów

Panele fotowoltaiczne Kraków

Powrót do poprzedniej strony