Grafika promocyjna program dofinansowania mój prąd

Program Mój Prąd


Dowiedz się o najnowszej edycji programu Mój Prąd 5.0

13 stycznia ruszyła druga już edycja programu Mój Prąd. Wnioski o dotacje na przydomowe instalacje fotowoltaiczne można składać do 18 grudnia lub do wyczerpania środków. Jeśli interesuje Cię budowa systemu kolektorów słonecznych i rozważasz ubieganie się o dofinansowanie, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Z poradnika, który dla Ciebie przygotowaliśmy, dowiesz się:

– na czym polega program Mój Prąd,

– jak złożyć wniosek i jakie załączniki do niego dołączyć,

– jak wysokie wsparcie możesz uzyskać,

– jaki typ przedsięwzięć może zostać dofinansowany w ramach programu operacyjnego,

– dla kogo jest program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Na czym polega program Mój Prąd?

W ramach programu Mój Prąd istnieje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Podstawowy cel programu to zachęcenie użytkowników do wykorzystania fotowoltaiki, jako odnawialnego źródła energii w gospodarstwach domowych. Efektem skorzystania z dotacji jest obniżenie kosztów budowy mikroinstalacji z paneli słonecznych oraz przyspieszenie zwrotu z inwestycji. Chcąc „wejść” w program Mój Prąd wniosek należy złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), będącego koordynatorem całego projektu.

Fotowoltaika Wieś wielka realizacja

Kto może zostać beneficjentem programu?

Jeśli chodzi o program Mój Prąd zasady operacji przewidują wsparcie wyłącznie dla osób fizycznych. Oznaczą to, że o dofinansowanie na fotowoltaikę nie mogą ubiegać się firmy, ani osoby prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Beneficjentem programu może zostać każde gospodarstwo domowe, wykorzystujące na własne potrzeby instalację z paneli słonecznych. Dotacje przewidziane są dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW.

Jak wysokie wsparcie można uzyskać?

Uruchomiony w połowie stycznia tego roku program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych pozwala wnioskować o dotację w wysokości do 50% kosztów inwestycji, przy czym maksymalna suma dofinansowania na jednego beneficjenta wynosi 5 000 zł. Oznacza to, że jeśli chodzi o kwotę pomocy oferowanej przez program Mój Prąd zasady nie uległy zmianie. Środki wypłacane są po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej i podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii na odsprzedaż wyprodukowanych nadwyżek.

Przedsięwzięcia dotowane w ramach programu operacyjnego Mój Prąd

Jeśli zainstalowałeś i uruchomiłeś panele fotowoltaiczne w ubiegłym roku, również możesz ubiegać się o zwrot kosztów w wysokości do 5 tys. zł. Dotyczy to jednak wyłącznie tych systemów, które zostały przyłączone po 23 lipca 2019.

Uwaga: inwestycja zgłoszona do dofinansowania nie może być rozbudową istniejącej już instalacji fotowoltaicznej. Program Mój Prąd dotyczy wsparcia wyłącznie nowych systemów, zbudowanych od podstaw.

Program Mój Prąd – wniosek i wymagane załączniki

Termin na składanie wniosków mija 18 grudnia 2020 roku lub wcześniej – w momencie wyczerpania puli środków przeznaczonych na dotacje. Warto więc odpowiednio wcześniej zrealizować inwestycję oraz złożyć odpowiednie dokumenty. Formularz wraz ze wzorami pism znajdziesz na www.gov.pl. Chcąc „wejść” w program Mój Prąd wniosek i załączniki można przesłać do NFOŚiGW na 3 sposoby:

– osobiście w siedzibie funduszu w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.00,

– pocztą lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa,

– elektronicznie (wymagane posiadanie profilu zaufanego eGO lub e-dowodu z podpiętym do komputera czytnikiem NFC).

Oprócz poprawnie wypełnionego wniosku organ prowadzący program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych wymaga również od wnioskodawcy: kopii faktur poświadczających dostawę i montaż urządzeń, dowodu zapłaty lub oświadczenia o jej zrealizowaniu oraz zaświadczenia od podmiotu zarządzającego siecią eklektyczną o montażu licznika dwukierunkowego wraz z numerem Punktu Poboru Mocy.

Na początku 2022 roku uruchomiony został program „Mój Prąd 4.0”. Sprawdź nasze najnowsze artykuły jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszą edycją programu Mój Prąd 4.0.,

Zobacz również

Wcześniejsze artykuły na temat programów dofinansowania:

Program mój prąd

Powrót do poprzedniej strony