Mój Prąd 4.0

Mój Prąd 4.0 – nowa edycja programu 2022


Od 24.04.2023 trwa nabór do programu Mój Prąd 5.0kliknij, aby dowiedzieć się więcej!

Program Mój Prąd jest jednym z najpopularniejszych dofinansowań do fotowoltaiki i innych systemów z nią kompatybilnych. Dnia 15 kwietnia 2022 roku rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Mój Prąd 4.0

W październiku zakończyła się trzecia edycja programu Mój Prąd 3.0. Trwała niedługo, bo od 1.07.2021 do 6.10.2021 r. Nabór wniosków do edyzji Moj Prąd 4.0 rozpoczął się 15.04.2022 r.! Nowi posiadacze instalacji fotowoltaicznych i nie tylko spotkało kilka nowelizacji.

W dzisiejszym wpisie dowiesz się następujących faktów:

Czytaj dalej! 

Ogólne informacje o programie Mój Prąd 

Program ma na celu promowanie ekologicznych rozwiązań w Polsce, związanych głównie z fotowoltaiką. Jest skierowany do osób fizycznych, chcących wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Jak w każdej edycji, aby skorzystać z dofinansowania należy mieć podpisaną umowę kompleksową lub umowę sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Zasady poprzedniej edycji – Mój Prąd 3.0

Przypomnijmy sobie, jakie zasady były w poprzedniej edycji? 

 • Budżet wynosił 534 000 000 zł;
 • Na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2 do 10 kW na potrzeby mieszkalne;
 • Suma dotacji wynosiła 3000 zł;
 • Wskaźnik osiągnięcia celu programu mierzony emisją CO2 w powietrzu – 800 Mg/rok;
 • Nabór wniosków odbywał się w trybie ciągłym;
 • Czas eksploatacji instalacji we wskazanej lokalizacji – 5 lat od dnia wypłacenia dofinansowania.
Dofinansownaie Mój prąd 4.0

Zasady programu Mój Prąd 4.0 – czym się różni? 

Edycja Mój Prąd 4.0 rozpoczęła się już 15.04.2022 r. i potrwa do 22.12.2022 roku lub do momentu wyczerpania przeznaczonych środków. Nabór wniosków nadal będzie odbywać się w trybie ciągłym. Dotacja dotyczy osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Tak jak w poprzednich edycjach, Mój Prąd 4.0 obejmuje nowe instalacje fotowoltaiczne, ale nie tylko. Nowością są dotacje dla urządzeń do magazynowania energii elektrycznej i ciepła, a także dla urządzeń umożliwiających zarządzanie wytworzoną energią elektryczną. Dotacja dotyczy osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Z programu mogą skorzystać osoby, których instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billingu oraz prosumenci korzystający z „starego” systemu rozliczeń (net-matering) pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzony przez OSD. Warunkiem niezbędnym w naborze jest podpisana umowa kompleksowa lub sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. 

W edycji Mój Prąd 4.0 nastąpiło kilka korzystnych nowelizacji:

 • Budżet programu to 350 000 000 zł (z możliwością powiększenia);
 • Na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, inteligentne systemy zarządzania energią w domu, magazyny energii, magazyny ciepła;
 • Dotacja przysługuje tym beneficjentom, którzy ponieśli koszty zakupu od 1 lutego 2022 r do 31.12.2022 r.
 • Dotacja nawet do 20,5 tys. złotych dla instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii; 
 • Dotacja dla zakupu magazynu energii elektrycznej do 7500 zł;
 • Dotacja dla zakupu magazynu ciepła do 5000 zł;
 • Możliwość dotacji dla prosumentów ze starego systemu rozliczenia energii elektrycznej, pod warunkiem przejścia na net-billing, możliwe dofinansowanie dla fotowoltaiki do 2000 zł dla osób korzystających z wcześniejszego wsparcia zewnętrznego oraz do 4000 zł dla osób niekorzystających wcześniej z dotacji;
 • Warunkiem uzyskania dofinansowania dla prosumentów w starym systemie rozliczania jest przejście na nowy system rozliczania net-billing!

Poniżej pokazujemy tabele, w których podsumowaliśmy kwoty dotacji, jakie można otrzymać z programu Mój Prąd 4.0

PROSUMENCI W STARYM SYSTEMIE ROZLICZANIA NET-MATERING BEZ UZYSKANYCH WCZEŚNIEJ DOFINANSOWAŃ DOSTĘPNYCH NA RYNKU (nie uwzględnia się ulgi termomodernizacyjnej)
DofinansowanieMaksymalna wysokość dofinansowania
Instalacja PV bez dodatkowych elementów4000 zł
Instalacja PV przy zakupie innych elementów ( co najmniej 1)5000 zł
Magazyn ciepła5000 zł
Magazyn energii elektrycznej7500 zł
HEMS/EMS3000 zł

PROSUMENCI W STARYM SYSTEMIE ROZLICZANIA NET-MATERING Z UZYSKANYM WCZEŚNIEJ WSPARCIEM (DOFINANSOWANIEM)
DofinansowanieMaksymalna wysokość dofinansowania
Dodatkowo do instalacji PV2000 zł
Magazyn ciepła5000 zł
Magazyn energii elektrycznej7500 zł
HEMS/EMS3000 zł

PROSUMENCI W STARYM SYSTEMIE ROZLICZANIA NET-MATERING BEZ UZYSKANYCH WCZEŚNIEJ DOFINANSOWAŃ DOSTĘPNYCH NA RYNKU (nie uwzględnia się ulgi termomodernizacyjnej)
DofinansowanieMaksymalna wysokość dofinansowania
Instalacja PV bez dodatkowych elementów4000 zł
Instalacja PV przy zakupie innych elementów (co najmniej 1)5000 zł
Magazyn ciepła5000 zł
Magazyn energii elektrycznej7500 zł
HEMS/EMS3000 zł

Dla zobrazowania powyższej tabelki, poniżej przedstawiamy także grafikę przygotowaną przez NFOŚiGW,  która doskonale obrazuje kwoty dotacji dla poszczególnych inwestycji w systemie net-billing.

Dofinansowanie fotowoltaiki Net-billing

Podsumowanie

Program ma być realizowany do 22 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Budżet wynosi 350 mln zł. Nabory wniosków ruszyły 15.04.2022 r. Program z pewnością kolejny raz odznaczy się dużą popularnością. Jeśli spełniasz powyżej podane warunki, to nie czekaj i już teraz złóż wniosek.

Jeśli potrzebujesz pomocy, to Skomat jest gotowy na złożenie wniosku wraz z jego obsługą za Ciebie. Skontaktuj się z nami i pozwól sobie pomóc!

Powrót do poprzedniej strony