Program czyste powietrze 2022

Program Czyste Powietrze + 2022 – najnowsza wersja programu


Od 15 lipca można składać wnioski, aby skorzystać z programu Czyste Powietrze + 2022 .
Czytaj dalej, aby zapoznać się z najnowszą wersją programu.

Spis treści:

1. O programie Czyste Powietrze +

Od 2018r. właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie jeżeli chcą wymienić przestarzałe kotły na nowocześniejsze źródła ciepła w ramach programu Czyste Powietrze. Natomiast 15 lipca 2022r. wprowadzono nową odsłonę programu Czyste Powietrze Plus. Celem programu jest „poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”.
Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze Plus jest możliwe tylko dla nowych osób składających wniosek.

Program Czyste Powietrze + 2022 – najnowsza wersja programu

2. Jakie zmiany zostały wprowadzone do programu?

Przede wszystkim nowością jest

 • prefinansowanie 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy.
  Oznacza to, że można dostać pieniądze na ocieplenie domu i wymianę pieca jeszcze przed rozpoczęciem prac. Jest to bardzo korzystna zmiana, ponieważ daje możliwość skorzystania z programu osobom, które nie stać na wyłożenie na wstępie kilkudziesięciu tysięcy. Teraz mogą uzyskać nawet prawie 40 tys. na etapie początkowym.
 • została zwiększona maksymalna kwota dotacji o 10 tys. zł.
  Oznacza to, że osoby o najniższych dochodach mogą starać się o dofinansowanie nie 69 tys. zł a 79 tys. zł. W dalszej części artykułu znajdziesz najnowsze stawki zależne od części programu.

Program Czyste Powietrze + 2022 – najnowsza wersja programu (1)

3. Warunki dofinansowania w ramach nowego programu

 • aby otrzymać pieniądze przed modernizacją, należy wysłać razem z wnioskiem o dotację umowę zawartą pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, która będzie zawierała przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach programu można zawrzeć do 3 umów z wykonawcami. Powinny one zostać wysłane najpóźniej do 10 dni roboczych w etapie uzupełniania wniosku. Dokumenty należy składać na stronie NFOŚiGW (GWD) za pomocą generatora wniosków.
 • złożenie przez wnioskodawcę końcowego wniosku o płatność dołączając ostateczną fakturę i protokół odbioru. Następnie do 30 dni od daty złożenia wniosku zostanie wypłacona druga część dofinansowania.

Uwaga! WFOŚiGW może zawiesić wypłatę kwot dotacji, jeżeli wniosek o płatność jest niekompletny, nieprawidłowo wypełniony, nie załączono do niego wymaganych załączników lub do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści wniosku lub jego załączników.

4. Czyste Powietrze + część I

Część 1. Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Ta część projektu nie zmieniła się. Pisaliśmy o niej w artykule Program Czyste Powietrze 2022, który przeczytasz tutaj (link).

5. Czyste Powietrze + część II

Część 2. Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Program czyste powietrze

Wspierane przedsięwzięcia

Opcja I:

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej w celu ogrzewania i c. w. u. Ponadto dotacji podlegają także:
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania centralnego lub c.w.u,
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych
• audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi

 • gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki
  32 000 / Z prefinansowaniem 42 000 zł
 • gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
  37 000 zł / Z prefinansowaniem 47 000 zł

Opcja II:

Dotacja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło. Jednakże dotyczy:
• zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
• demontażu, zakupu i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
• audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 15 000 zł/ Z prefinansowaniem 25 000 zł.

6. Czyste Powietrze + część III

Część 3. Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto może mieć prawo do otrzymywania różnych zasiłków.

Wspierane przedsięwzięcia

Opcja I:

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej w celu ogrzewania i c. w. u. Ponadto dotacji podlegają także:
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania centralnego lub c.w.u,
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych
• audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi

 • gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki
  60 000 / Z prefinansowaniem 70 000 zł
 • gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
  69 000 zł / Z prefinansowaniem 79 000 zł

Opcja II:

Dotacja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło. Jednakże dotyczy:
• zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
• demontażu, zakupu i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
• audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.
Kwota maksymalnej dotacji wynosi 30 000 zł / Z prefinansowaniem 40 000 zł.

Poniżej znajdziesz maksymalne dotacje dla wybranych kategorii, które opisaliśmy w artykule.

Maksymalne dotację dla wybranych kategorii w programie czyste powietrze 2022

Zainteresował Cię program Czyste Powietrze+?

W Skomat pomagamy naszym Klientom w dopełnianiu formalności. Możemy złożyć wniosek za Ciebie!

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy

To również może Cię zainteresować!

Ile prądu zużywa czteroosobowa rodzina? – wyliczamy zużycie prądu

Fotowoltaika – Czym jest i jakie może przynieść korzyści?

Jak obliczyć zapotrzebowanie na panele słoneczne?

Powrót do poprzedniej strony