Program energia dla wsi

Wszystko, co musisz wiedzieć o programie Energia dla Wsi


25 stycznia 2023 r. wystartował program Energia dla Wsi. Program został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Program ma się przyczynić do osiągnięcia celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim.

1. Jaki jest cel programu?

Celem programu jest „wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.”

2. Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Energia dla wsi?

Beneficjentami są

 • Spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami,
 • Powstające spółdzielnie energetyczne,
 • Rolnicy.

Kwoty dotacji fotowoltaiki i OZE dla wsi

3. Rodzaje inwestycji

W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy:

 • elektrowni wodnych,
 • instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji,
 • magazynów energii.

W ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy:

 • elektrowni wodnych,
 • instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji,
 • instalacji wiatrowych,
 • instalacji fotowoltaicznych.

Kwoty dotacji fotowoltaiki i OZE dla rolników i wsi

4. Jakie są formy dofinansowania?

Formy dofinansowania

 • pożyczka;
 • dotacja.

Budżet tego programu wynosi 100mln zł.

 • dla zwrotnych form dofinansowania – do 515 000 tys. zł
 • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 485 000 tys. zł

5. Dofinansowanie

Dofinansowanie można uzyskać poprzez

 • dotację, która pokryje do 65 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji – do 20 mln złotych.
 • pożyczkę, która będzie mogła pokryć nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych – do 25 mln złotych.

5.1. Inwestycje realizowane przez

 • spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub przez powstająca spółdzielnię energetyczną

Kwoty dotacji fotowoltaiki i OZE

5.2. Inwestycje realizowane przez rolnika

Kwoty dotacji fotowoltaiki i OZE dla rolnków

6. Wnioski

Wnioski są przyjmowane od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku (lub do wyczerpania przeznaczonej puli).
Składa się je wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie.
Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie.

Rolniku!

Mieszkasz na terenie Krakowa
i małopolski? Chciałbyś skorzystać z dofinansowania z programu Energia dla wsi, ale procedura złożenia wniosku wydaje się trudna?

Skontaktuj się z nami, pomożemy w formalnościach!

Sprawdź inne nasze artykuły

Powrót do poprzedniej strony