net_biling

Od 1 kwietnia 2022 nowy system rozliczania prosumentów – „net-billing”


Od 1 kwietnia 2022 roku wchodzi w życie nowy system rozliczania prosumentów. Będzie on dotyczył tych prosumentów, którzy przyłączą mikroinstalację fotowoltaiczną do sieci od 1 kwietnia br. lub osobiście zdecydują o przejściu z poprzedniego systemu na nowy model rozliczeń.

W niniejszym artykule omówimy następujące zagadnienia:

Net-billing – wszystko, co warto wiedzieć 

Generalnie zasady, na jakich mają odbywać się rozliczenia prosumentów wzbudzają niemałe wątpliwości. Jednak warto wspomnieć, że wszystkie nowelizacje, które wchodzą w życie do momentu ich wdrożenia są niewiadomymi w skutkach. Jak podaje gov.pl rozwiązanie to polega na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta. Model ten będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2022 r. I będzie dotyczył osób, które znajdą się w systemie dopiero od 1 kwietnia. 

Warto dodać, że prosumenci, którzy są już posiadaczami instalacji fotowoltaicznej, w momencie, gdy będą chcieli ją rozbudować, będą korzystać z „starego” systemu rozliczeń, czyli net-meteringu. 

Zatem jak będzie wyglądało rozliczenie prosumentów w nowym systemie? 

Net-billing – zasady rozliczania prosumentów

W tym systemie prosument będzie sprzedawał nadwyżkę energii do sieci po cenie hurtowej. Jednak pieniądze z transakcji nie zostaną całościowo zapłacone do rąk własnych lub przelewem, ale będą one odkładane na okres 12 miesięcy. Ta pula przeznaczona zostanie na zakup energii w okresach niedoboru prądu po cenie detalicznej. Warto zaznaczyć, że prosument będzie zwolniony z odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT. Kwota, która pozostanie wypłacona, nie może przekroczyć 20% wartości energii oddanej w poszczególnym miesiącu do sieci. 

W celu przypomnienia  przedstawiamy dokładnie różnice pomiędzy systemami net-metering i net-billing. 

fotowoltaika Kraków

Różnice między systemem net-metering, a systemem net-billing

W systemie net-metering’u prosument przekazywał nadwyżki energii do sieci i odbierał ją w 80% za darmo, kiedy tego potrzebował. Natomiast w systemie net-billing’u prosument nadwyżkę energii sprzeda do sieci po cenie hurtowej i odkupi ją po cenie detalicznej.

W systemie net-meteringu energia oddawana do sieci miała taką samą cenę o każdej porze roku. W net-billingu można wyróżnić kilka okresów rozliczania:

  • I etap to okres 01.04.2022 – 30.06.2022 – nadwyżka energii będzie rozliczona po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku.
  • II etap to okres 01.07.2022 – 30.06.2024 – nadwyżki energii będą rozliczane według średniej ceny rynkowej energii z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
  • Ostatni etap wchodzi w życie 01.07.2024 – oznacza to zastosowanie taryf dynamicznych według cen godzinowych dla nadwyżek energii oraz odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej, natomiast wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana według ceny giełdowej godzinowej w rynkach dnia następnego. Cenę wyznacza operator rynku informacji energii – Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W net-billingu rozliczenie będzie następowało co roku na podstawie sprzedaży i kupna. Prosument będzie posiadał depozyt, gdzie wartość energii w depozycie będzie liczona według średniej ceny miesięcznej. Ponadto spłata nie będzie rozliczana za ilość energii elektrycznej tylko za jej wartość i będzie dokonywane w pieniądzu – złotówkach.   

net-billing

Net-billing, a opłacalność fotowoltaiki 

Pomimo wielu kontrowersji na temat nowego systemu rozliczeń prosumentów korzystanie z zielonej energii nadal będzie opłacalne. Będzie można się ustrzec nieustannie wzrastającymi kosztami za energię. Dobrze dobrana i zainstalowana mikroinstalacja powinna bez zbędnych problemów pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną. Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie doposażenie się w magazyn energii, który przechowa nadwyżkę energii. Dzięki temu będzie ona w 100% darmowa. Dlatego już niedługo ruszy program „Mój prąd 4.0„, który pozwoli na dofinansowanie inwestycji w magazyn energii. Więcej na temat dofinansowania paneli fotowoltaicznych.

Firma Skomat

Zapraszamy do zapoznania się z resztą oferty i kontaktu!

Powrót do poprzedniej strony