Jak audyt energetyczny budynku może pomóc?

Jak audyt energetyczny budynku może pomóc?


W dzisiejszych czasach, kiedy zrównoważony rozwój i oszczędność energii stają się coraz bardziej priorytetowe, audyt energetyczny budynku zyskuje na znaczeniu. Jest to specjalistyczne badanie mające na celu ocenę efektywności energetycznej obiektu i identyfikację obszarów wymagających poprawy. Ale jak dokładnie audyt energetyczny może pomóc właścicielom nieruchomości? W tym artykule przyjrzymy się korzyściom płynącym z przeprowadzenia takiego audytu. Czytaj dalej- Jak audyt energetyczny budynku może pomóc?

Co to jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku to szczegółowa analiza zużycia energii w danym obiekcie. Celem jest identyfikacja obszarów, w których można osiągnąć oszczędności energetyczne, poprawiając jednocześnie komfort i funkcjonalność przestrzeni.

Audyt energetyczny skupia się na analizie wszystkich składników, systemów i urządzeń w budynku, które mają wpływ na zużycie energii. Wśród nich znajdują się:

  • systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacje dostarczające ciepłą wodę,
  • systemy oświetleniowe,
  • elementy budowlane takie jak ściany, dachy czy stropodachy,
  • rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, takie jak panele słoneczne, kolektory słoneczne, systemy spalania biomasy czy pompy ciepła,
  • inne, alternatywne metody dostarczania energii i chłodzenia.

Jakie elementy obejmuje audyt energetyczny?

Audyt energetyczny składa się z kilku kluczowych etapów:

Ocena budynku: Specjalista ds. audytu energetycznego gromadzi dane dotyczące budynku, takie jak jego rozmiary, struktura, użyte materiały budowlane, systemy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacje elektryczne.

Badanie zużycia energii: Specjalista analizuje informacje dotyczące ilości zużywanej energii w określonym czasie. Źródłem tych danych mogą być faktury za energię, mierniki czy inne narzędzia pomiarowe.

Wskazanie problemów z efektywnością energetyczną: Na podstawie zebranych danych, audytor identyfikuje potencjalne obszary, w których energia jest marnowana. Może to dotyczyć np. niewłaściwie dobranego oświetlenia, przeciekających okien, niewydajnych systemów HVAC czy nieoptymalnego korzystania z urządzeń elektrycznych.

Formułowanie rekomendacji: Na podstawie analizy, specjalista przedstawia propozycje działań, które pomogą poprawić efektywność energetyczną budynku. Mogą to być sugestie dotyczące zmiany oświetlenia, dodatkowej izolacji, naprawy systemów HVAC czy edukacji pracowników w zakresie oszczędzania energii.

Audyt energetyczny budynku

Jak audyt energetyczny budynku może pomóc?

Oszczędności finansowe: Znalezienie i wyeliminowanie nieefektywnych rozwiązań energetycznych może przynieść znaczne oszczędności w rachunkach za energię.

Ochrona środowiska: Zmniejszenie zużycia energii przekłada się na mniejsze emisje CO2, co przyczynia się do ochrony naszej planety.

Poprawa komfortu: Dzięki audytowi energetycznemu można również poprawić komfort termiczny w budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej vs. Audyt energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej:

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku, w tym na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody, chłodzenie i oświetlenie. Jest to obowiązkowy dokument w określonych sytuacjach, zgodnie z prawem europejskim. Celem świadectwa jest promowanie efektywności energetycznej w budownictwie i zwiększanie świadomości społecznej o możliwościach oszczędzania energii w budynkach. Świadectwo jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, a także przy zakończeniu budowy obiektu lub wnioskowaniu o pozwolenie na użytkowanie. Jest ono ważne przez 10 lat od dnia sporządzenia, chyba że w międzyczasie zostaną przeprowadzone zmiany w budynku wpływające na jego zużycie energii​​.

Audyt energetyczny:

Z kolei audyt energetyczny, nazywany również termomodernizacyjnym, ma na celu znalezienie najbardziej opłacalnego sposobu przeprowadzenia termomodernizacji danego budynku. Obejmuje on szczegółową inwentaryzację techniczno-budowlaną, ocenę stanu technicznego budynku oraz wykaz proponowanych ulepszeń i inwestycji termomodernizacyjnych. Audyt energetyczny jest szczególnie istotny przy ubieganiu się o dofinansowanie z programów takich jak „Czyste Powietrze”.

Audyt energetyczny jest ważny do momentu, gdy w budynku zostaną wykonane jakiekolwiek roboty budowlane lub instalacyjne, które mogą wpływać na zmianę zużycia energii.

Oba dokumenty pełnią różne funkcje i mają inne wymagania. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe w określonych sytuacjach prawnych i służy do oceny zapotrzebowania na energię budynku, natomiast audyt energetyczny jest narzędziem planowania termomodernizacji i niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie z programów rządowych.

Ile trzeba zapłacić za audyt energetyczny?

Cena audytu energetycznego jest różna i zależy od takich aspektów jak rozmiar budynku, miejsce, w którym się znajduje, czy też złożoność jego instalacji. Zwykle cena audytu energetycznego budynku oscyluje w granicach od 1000 do 3000 zł.

W jakich programach wymagany jest audyt energetyczny, aby uzyskać wsparcie finansowe?

Audyt energetyczny to kluczowy dokument w wielu programach oferujących wsparcie finansowe. Oto kilka z nich:

Program Czyste Powietrze: oferuje dotacje na prace związane z termomodernizacją, wymianą systemów grzewczych, montażem kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Aby uzyskać wsparcie finansowe na kompleksową termomodernizację, konieczne jest wykonanie audytu energetycznego.

Program Mój Prąd: przewiduje dofinansowanie dla montażu paneli fotowoltaicznych, zarówno dla indywidualnych właścicieli, jak i firm.

Program Czysta Woda: przewiduje dotacje na prace związane z modernizacją lub budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Program Prosument: oferuje wsparcie finansowe dla instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz dla montażu mierników dwukierunkowych.

Program EkoWioska: skupia się na dofinansowaniu projektów w małych miejscowościach, które mają na celu poprawę stanu środowiska.

Do kogo zgłosić się o wykonanie audytu energetycznego?

Jeśli myślisz o audycie energetycznym, kluczowe jest wybranie licencjonowanego i kompetentnego audytora. Ekspert powinien dokładnie ocenić Twój dom czy firmę i stworzyć strategię zwiększenia efektywności energetycznej, dostosowaną do Twojej sytuacji.

Szukasz eksperta od audytu energetycznego?

Już nie musisz szukać!

Posiadamy wszelkie wymagane licencje.

Jak przygotować się do audytu energetycznego budynku?

Przygotowanie się do audytu energetycznego budynku wymaga kilku kroków. Oto kilka wskazówek, jak się do niego przygotować:

Zbierz dokumentację: Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące budynku, takie jak projekt budowlany, rachunki za media, kontrakty z dostawcami prądu i ciepła.

Sprawdź instalacje: Upewnij się, że wszystkie systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), oświetlenie oraz inne urządzenia energetyczne działają prawidłowo.

Przygotuj dostęp: Audytor będzie musiał mieć dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku, w tym do pomieszczeń technicznych, piwnic, strychów itp. Upewnij się, że wszystkie te miejsca są dostępne i bezpieczne.

Zbierz historię zużycia energii: Jeśli to możliwe, przygotuj dane dotyczące zużycia energii z ostatnich 12 miesięcy. Mogą to być rachunki za prąd, gaz czy ciepło.

Jeśli to budynek firmy, to skonsultuj się z zespołem: Porozmawiaj z personelem odpowiedzialnym za zarządzanie budynkiem i zapytaj ich o wszelkie problemy energetyczne, które mogli zauważyć.

Zastanów się nad celami audytu: Czy chcesz skupić się na określonych obszarach, takich jak ogrzewanie czy oświetlenie? Czy masz konkretne cele, takie jak redukcja kosztów czy zwiększenie efektywności energetycznej?

Przygotuj się na pytania: Audytor prawdopodobnie będzie miał wiele pytań dotyczących budynku, jego użytkowania oraz systemów energetycznych. Bądź gotowy, aby odpowiedzieć na nie lub skierować go do odpowiedniej osoby.

Pamiętaj, że audyt energetyczny jest inwestycją w przyszłość Twojego budynku. Dzięki niemu dowiesz się, jak zoptymalizować zużycie energii, co w dłuższej perspektywie może przynieść znaczne oszczędności.

Podsumowanie

Podsumowując, audyt energetyczny jest nie tylko narzędziem do oceny efektywności energetycznej budynku, ale również kluczem do lepszego zrozumienia i optymalizacji zużycia energii w naszych nieruchomościach. Dzięki audytowi energetycznemu można znacząco obniżyć koszty związane z zużyciem energii, podnieść komfort użytkowania budynku oraz przyczynić się do redukcji emisji szkodliwych gazów. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby dbałości o naszą planetę, takie działania stają się nie tylko korzystne ekonomicznie, ale również odpowiedzialne społecznie. Zachęcamy więc do inwestowania w audyty energetyczne i dbania o zrównoważony rozwój naszego otoczenia.

Powrót do poprzedniej strony