agroenergia 2021, dofinansowanie do fotowoltaiki, grafika wyróżniająca

Agroenergia 2021 – nabór wniosków od 1 października 2021


Program Agroenergia został stworzony z myślą o zwiększeniu produkcji energii za pomocą odnawialnych źródeł energii w gospodarce rolnej. Stąd jest on kierowany do rolników. Przewidziany budżet na realizację celu programu wynosi 200 tys. zł, w tym:

 • 153,4 tys. zł na dofinansowania bezzwrotne;
 • 46,6 tys. zł na dofinansowania zwrotne. 

Program ten dzieli się na dwie części:

I cześć – wdrożona przez WFOŚiGW na inwestycje mikroinstalacji fotowoltaicznych, wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, jednak nie większej niż 50 kW. 

II część – wdrożona przez NFOŚiGW na inwestycje biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych o mocy 500 kW. 

W dzisiejszym artykule skupimy się na części I programu i na dofinansowaniu na instalację fotowoltaiczną. Czytaj dalej! 

agroenergia, dofinansowanie do fotowoltaiki
Realizacja SKOMAT Stróże – 8,96 kWp

Kto dokładnie może skorzystać z programu Agroenergia

Z programu Agroenergia na terenie Krakowa i małopolski mogą skorzystać:

 • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych (powierzchnia użytków rolnych musi stanowić od 1 do 300 ha) oraz prowadząca osobiście gospodarstwo przez minimum rok przed złożeniem wniosku;
 • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych (powierzchnia użytków rolnych musi stanowić od 1-300 ha) oraz prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie gospodarki rolnej przez minimum rok przed złożeniem wniosku. 

Terminy składania wniosków — WFOŚiGW Kraków

Termin naboru wniosków ruszył 1 października 2021 roku. 

Program realizowany będzie do 2027 roku, gdzie do 31.12.2025 r. będą podpisywane umowy, a środki wydatkowane będą do 30.09.2021 (dla odbiorców końcowych) i do 31.12.2027 r. (dla odbiorców WFOŚiGW)

Przedsięwzięcie (zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 10 kW, nie więcej niż 50 kW) nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Agroenergia do WFOŚiGW. 

Dofinansowaniu nie podlegają projekty, które mają na celu zwiększenie mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. 

agroenergia 2021, dofinansowanie do fotowoltaiki
Realizacja SKOMAT Tarnów – 86,4 kWp

Jak złożyć wniosek o dotacje z programu Agroenergia w WFOŚiGW Kraków?

Wniosek można wysłać na dwa sposoby — wersja papierowa wysłana pocztą na adres WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Poniżej przedstawiamy krok po kroku jak złożyć wniosek?

 1. Zapoznaj się z regulaminem programu.
 2. Załóż konto na portalu beneficjenta na stronie www.portal.wfos.krakow.pl. Jeśli już kiedyś tego dokonałeś, to zaloguj się konta.
 3. Pobierz wniosek z zakładki „Oferty funduszu”, następnie kliknij „Programy i konkursy”.
 4. Wypełnij wniosek starannie i kliknij na „Weryfikacja formularza” w prawym górnym rogu.
 5. Jeśli wszystko jest w porządku, to prześlij zapisany plik PDF (niepodpisany i nie skan) za pomocą skrzynki podawczej na koncie w portalu beneficjenta.
 6. Złóż wniosek wraz z załącznikami:
 • za pomocą Profilu Zaufanego  (szybsza i zalecana opcja dotarcia wniosku)
 • podpisz wniosek podpisem kwalifikowanym
 • lub wydrukuj wniosek z załącznikami, podpisz i złóż osobiście w siedzibie Funduszu w pojemniku specjalnym na parterze lub wyślij pocztą tradycyjną na adres: WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po ukończeniu inwestycji, czyli po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci energetycznej oraz po zawarciu umowy z odbiorcą energii elektrycznej. 

Rolniku! 

Chciałbyś skorzystać z dofinansowania z programu Agroenergia, mieszkasz na terenie Krakowa i małopolski, ale powyższa procedura złożenia wniosku wydaje się trudna? 

Skontaktuj się z nami, pomożemy w formalnościach!

Zadzwoń: 576-911-790 

Napisz: kontakt@skomat.pl

Powrót do poprzedniej strony