Moj prad 5.0 – o programie najwazniejsze zmiany - skomat

Mój prąd 5.0 – o programie, najważniejsze zmiany


O programie „Mój Prąd 5.0”

Mój Prąd 5.0 to program rządowy, którego celem jest wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, co pozwoli na produkcję energii elektrycznej i ciepła w sposób bardziej ekologiczny i oszczędny. Program ten cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Polski, którzy chcą działać na rzecz ochrony środowiska i oszczędzać na rachunkach za prąd i ogrzewanie.

Tym razem budżet programu wynosi 955 000 tys. zł.

Od kiedy rusza program „Mój Prąd 5.0”

Program ruszył w Dzień Ziemi, czyli 22 kwietnia 2023 i będzie odbywać się w sposób ciągły.

Przewidywana data zakończenia programu (31.12.2023 lub do wyczerpania środków).

Jakie są różnice w programie Mój Prąd 5.0 a poprzednie edycje?

 • Przede wszystkim szerszy zakres urządzeń: Program Mój Prąd 5.0 obejmuje nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale także inne urządzenia, takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy systemy zarządzania energią.
 • Wymóg braku źródła ciepła na paliwa stałe: Dofinansowanie do pomp ciepła jest udzielane pod warunkiem, że w budynku nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe, z wyjątkiem kotłów na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych oraz ekoprojektowych kominków na cele rekreacyjne.
 • W programie Mój Prąd 5.0 zostały wprowadzone trzy grupy beneficjentów, które mogą ubiegać się o dotacje na różne kwoty na urządzenia takie jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne.

Moj prad 5.0 – o programie najwazniejsze zmiany - skomat

Dla kogo? – Mój prąd 5.0

Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

Tym razem w programie wyróżniono 3 grupy, które mogą skorzystać z nowej wersji programu.

Pierwsza grupa to grantobiorcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy do tej pory nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Druga grupa to grantobiorcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy do tej pory nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale chcą przejść na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

Trzecia grupa to grantobiorcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering i którzy już skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej z programu „Mój Prąd”. Mogą oni ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, została przyłączona i opłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 1 lutego 2020 roku;

b) zmienili system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing, który obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

c) zgłoszą dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd” do dofinansowania.

Dotacje w ramach programu Mój Prąd 5.0 przysługują za urządzenia już zainstalowane, pod warunkiem że koszty zostały poniesione po 1 lutego 2020 roku. Ponadto urządzenia muszą być instalowane jako nowe i wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Moj prad 5.0 – o programie najwazniejsze zmiany 3 - skomat

Jakie są kwoty dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0?

Maksymalna wysokość dofinansowania z programu „Mój Prąd 5.0” wynosi:

 • Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej: 6 000,00 zł (dotyczy tylko Wnioskodawców z grupy 1 i 2).
 • Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej z urządzeniem dodatkowym:
  – 7 000,00 zł (dotyczy Wnioskodawców z grupy 1 i 2).
  – 3 000,00 zł (dotyczy Wnioskodawców z grupy 3).
 • Dla urządzeń dodatkowych:

a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:

 • Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
 • Pompy ciepła gruntowe – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
 • Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
 • Pompy ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
 • Pompy ciepła powietrze/powietrze: 4 400,00 zł.
  b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł.
  c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł.
  d) Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej: 3 500,00 zł.

Ważne!

Aby otrzymać dofinansowanie na pompę ciepła, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Budynek nie może posiadać ani nie może być użytkowane źródło ciepła oparte na paliwach stałych, chyba że jest to kocioł na biomasę drzewną o emisji cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 oraz spełniający wymagania ekoprojektu, lub kominek wykorzystywany wyłącznie do celów rekreacyjnych. Ponadto wszystkie zainstalowane i używane urządzenia muszą spełniać wymagania uchwał antysmogowych.

Moj prad 5.0 – o programie najwazniejsze zmiany 2 - skomat

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Cały spis dokumentacji, jaki potrzebujesz znajdziesz tutaj na stronie.

Następnie, aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0 w 2023 roku, należy najpierw założyć konto w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie www.gwd.nfosigw.gov.pl. Zalogowanie się do GWD umożliwi dostęp do formularza wniosku.

Do założenia konta w GWD konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. Przy zakładaniu profilu zaufanego (PZ) należy zapamiętać login i hasło. Profil zaufany można utworzyć na stronie www.pz.gov.pl.

Jeśli potrzebujesz pomocy, to Skomat jest gotowy na złożenie wniosku wraz z jego obsługą za Ciebie. Skontaktuj się z nami i pozwól sobie pomóc!

Powrót do poprzedniej strony