energia plus

Energia Plus – dofinansowanie dla firm


Fotowoltaika nie należy do tanich inwestycji. Dlatego na rynku wyróżniamy wiele możliwości dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych i kompatybilnych z nią urządzeń, aby wesprzeć finansowo przyszłych Beneficjentów. Poprzez promowanie ekologicznych rozwiązań wyróżniamy dotacje dla rolników, osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Dziś przyjrzymy się bliżej dotacji dla przedsiębiorców Energia Plus. Nabór wniosków do III edycji ruszył już 1.04.2022 roku! 

Co dziś w artykule?

Czytaj dalej…

Energia Plus – informacje ogólne 

Program Energia Plus jest kontynuacją programów: Wsparcie przedsiębiorców z zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki oraz Poprawa jakości powietrza. Nowy program łączy ze sobą kilka części z wymienionych programów, aby poprawić czytelność i bardziej dostosować się do potrzeb Beneficjentów. 

Program Energia Plus obejmuje działania z zakresu:

 • Ograniczenia lub eliminacji emisji szkodliwych substancji do atmosfery ze spalania paliw oraz działalności przemysłu;
 • Zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych;
 • Poprawy efektywności energetycznej;
 • Nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej;
 • Rewitalizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych;
 • Energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych. 

Generalnie Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Energia Plus do fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych lub małych elektrownii wodnych.

W związku z tym, że budżet przeznaczony na cele programu został wyczerpany w edycji I oraz II, to w III edycji dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki

dofinansowanie do fotowoltaiki
Realizacja Skomat Tarnów 86,4 kWp

Energia Plus 2022 – III edycja – szczegóły 

Budżet III edycji programu wynosi 754 000 000 zł udzielane w formie pożyczki. Pojedynczy Beneficjent może uzyskać od 500 000 – 300 000 000 zł – do 85% kosztów kwalifikowanych na warunkach preferencyjnych WIBOR 3M, gdzie oprocentowanie wynosi nie mniej niż 1,5% w skali roku. Pozostałe 15% kosztów pokrywa Przedsiębiorca z zasobów własnych. Pożyczka udzielana jest na maksymalnie 15 lat, licząc od dnia wypłaty pierwszej transzy na inwestycję. Wsparcie to może zostać w 10% umorzone, jednak kwota umorzenia nie może wynieść więcej niż 1 000 000 zł. 

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski o dofinansowanie można składać online przez Generator Wniosków o Dofinansowanie od 1 kwietnia 2022 do 16 grudnia 2022 lub do wyczerpania alokacji środków

Energia Plus 2022 – składanie wniosków

Dokumenty można złożyć jedynie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym. Aby wysłać wniosek należy uprzednio założyć konto i zalogować się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Następnie należy wybrać odpowiedni program priorytetowy. 

Do wniosku należy przedłożyć także:

 • pełnomocnictwo (jeśli wniosek składa osoba, która nie jest właścicielem działalności);
 • pozwolenie na wprowadzanie przez firmę gazów i pyłów do atmosfery;
 • sprawozdanie finansowe;
 • opinię biegłego oraz raport z badania sprawozdania finansowego z okresu 3 lat, poprzedzającego złożenie wniosku;
 • jeśli jest spółka, to umowę spółki;
 • odpis KRS;
 • informację o dotychczasowych kredytach, dotacjach;
 • model finansowy;
 • studium wykonalności zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOSiGW”. 

dofinansowanie do fotowoltaiki
Realziacja Skomat Przyszowa 26,64 kWp

Podsumowanie

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie musisz mniej więcej poznać koszty inwestycji. Aby to się stało, należy umówić się na audyt energetyczny. Jeśli Twoja inwestycja planowana jest na terenie Krakowa i małopolski, to śmiało możesz zgłosić się do nas. Wykonamy dla Ciebie audyt i jeśli chcesz, możemy także pomóc Ci w formalnościach. 

Na temat innych programów dofinansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych przeczytasz na naszym blogu.

Dofinansownania

Powrót do poprzedniej strony