Nowości w programie Czyste Powietrze 2024

Nowości w programie Czyste Powietrze 2024


Program Czyste Powietrze jest jednym z kluczowych działań polskiego rządu mających na celu walkę ze smogiem oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. W 2024 roku wprowadzono kilka istotnych zmian, które mają na celu ulepszenie funkcjonowania programu oraz zwiększenie jego skuteczności. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad, kryteriów oraz korzyści, jakie niesie ze sobą ten program.

Cel programu Czyste Powietrze

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program przewiduje dofinansowanie dla różnych poziomów beneficjentów: podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu​​​.

logo programu 'czyste powietrze zdrowy wybór'

Dla kogo program Czyste powietrze?

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł. Dodatkowo, osoby o niższych dochodach mogą ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania, jeśli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym​​.

Nowe zasady programu Czyste Powietrze

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM): Od 22 kwietnia 2024 r., pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet muszą być wpisane na Listę ZUM, aby kwalifikować się do dofinansowania. Ma to zapewnić, że finansowane urządzenia są wysokiej jakości i spełniają określone standardy efektywności energetycznej​.

Prefinansowanie i pełnomocnictwo: Nowe przepisy dotyczące prefinansowania doprecyzowują warunki wypłaty zaliczek na konto wykonawcy oraz wprowadzają obowiązek notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika​.

Finansowanie: Program zyskał nowe źródła finansowania, w tym 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Nowe środki pozwolą na wsparcie ponad 145 tysięcy gospodarstw domowych na wymianę źródeł ciepła i modernizację budynków​.

Zmiany w dofinansowaniu: Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na jeden budynek, będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach podstawowego poziomu dofinansowania​.

Kryteria i warunki

Rodzaje przedsięwzięć: Program obejmuje dofinansowanie różnych działań, w tym wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na pompy ciepła, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz ocieplenie przegród budowlanych​​.

Koszty kwalifikowane: Dofinansowaniu podlegają koszty urządzeń, materiałów i usług związanych z realizacją przedsięwzięć energetycznych, pod warunkiem że spełniają one minimalne wymagania techniczne określone w programie​​.

Formy dofinansowania: Program oferuje dotacje bezpośrednie oraz dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Intensywność dofinansowania odnosi się do kosztów kwalifikowanych, z wyłączeniem VAT​​.

czyste powuetrze - skomat

Maksymalne kwoty dofinansowań w programie Czyste Powietrze 2024

Grupa 1: Beneficjenci o dochodach do 135 000 zł rocznie

1. Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową pompę ciepła:

Bez kompleksowej termomodernizacji:

Maksymalna kwota dotacji: 35 000 zł

Z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 41 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Z kompleksową termomodernizacją:

Maksymalna kwota dotacji: 60 000 zł

Z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 66 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

2. Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na inne źródło ciepła (np. kotłownia gazowa):

Bez kompleksowej termomodernizacji:

Maksymalna kwota dotacji: 25 000 zł

Z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 31 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Z kompleksową termomodernizacją:

Maksymalna kwota dotacji: 50 000 zł

Z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 56 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

3. Przedsięwzięcia nieobejmujące wymiany źródła ciepła (np. wentylacja mechaniczna, ocieplenie):

Bez kompleksowej termomodernizacji:

Maksymalna kwota dotacji: 13 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Z kompleksową termomodernizacją:

Maksymalna kwota dotacji: 33 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Grupa 2: Beneficjenci o niższych dochodach (do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

1. Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową pompę ciepła:

Bez kompleksowej termomodernizacji:

Maksymalna kwota dotacji: 50 000 zł

Z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 59 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Z kompleksową termomodernizacją:

Maksymalna kwota dotacji: 90 000 zł

Z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 99 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

2. Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na inne źródło ciepła (np. kotłownia gazowa):

Bez kompleksowej termomodernizacji:

Maksymalna kwota dotacji: 32 000 zł

Z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 41 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Z kompleksową termomodernizacją:

Maksymalna kwota dotacji: 72 000 zł

Z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 81 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

3. Przedsięwzięcia nieobejmujące wymiany źródła ciepła (np. wentylacja mechaniczna, ocieplenie):

Bez kompleksowej termomodernizacji:

Maksymalna kwota dotacji: 25 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Z kompleksową termomodernizacją:

Maksymalna kwota dotacji: 48 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Grupa 3: Beneficjenci o najniższych dochodach (do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym) oraz osoby uprawnione do zasiłków

1. Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową pompę ciepła:

Bez kompleksowej termomodernizacji:

Maksymalna kwota dotacji: 70 000 zł

Z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 79 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Z kompleksową termomodernizacją:

Maksymalna kwota dotacji: 120 000 zł

Z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 135 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

2. Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na inne źródło ciepła (np. kotłownia gazowa):

Bez kompleksowej termomodernizacji:

Maksymalna kwota dotacji: 50 000 zł

Z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 59 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Z kompleksową termomodernizacją:

Maksymalna kwota dotacji: 100 000 zł

Z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 115 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

3. Przedsięwzięcia nieobejmujące wymiany źródła ciepła (np. wentylacja mechaniczna, ocieplenie):

Bez kompleksowej termomodernizacji:

Maksymalna kwota dotacji: 40 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Z kompleksową termomodernizacją:

Maksymalna kwota dotacji: 70 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

dofinansowanie zmiany w programie

Warunki kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze

Kompleksowa termomodernizacja: Aby uzyskać wyższe dofinansowanie, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego i osiągnięcie jednego z dwóch wskaźników:

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/m²/rok.

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

Kwalifikowane koszty: Obejmują urządzenia, materiały i usługi związane z realizacją przedsięwzięć energetycznych, pod warunkiem że spełniają one minimalne wymagania techniczne określone w programie. Koszty VAT nie są kwalifikowane.

Prefinansowanie: Możliwe jest uzyskanie zaliczki na realizację przedsięwzięcia. Warunkiem jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, w tym faktury zaliczkowej.

Podłączenie do sieci gazowej: W przypadku budynków podłączonych do sieci dystrybucji gazu, możliwe jest montaż kotła na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych (≤ 20 mg/m³).

Zakończenie przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie musi być zakończone zgodnie z umową o dofinansowanie, a jego zakończenie musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Inne źródła finansowania: Beneficjenci mogą korzystać z innych programów finansowanych ze środków publicznych, jednak łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Maksymalne terminy: Przedsięwzięcie musi być zakończone w terminach określonych w umowie. Przedłużenie terminu realizacji może być możliwe w wyjątkowych sytuacjach, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2029 r.

Weryfikacja urządzeń (pisaliśmy o tym wyżej): Każde urządzenie kwalifikowane do dofinansowania musi być zgodne z listą Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) oraz spełniać wymagania techniczne określone w programie.

Warunki trwałości: Beneficjenci muszą zapewnić, że przez okres 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia nie zmienią przeznaczenia budynku/lokalu mieszkalnego ani nie zdemontują zainstalowanych urządzeń.

Podsumowanie

Program Czyste Powietrze 2024 to doskonała okazja, aby poprawić efektywność energetyczną Twojego domu jednorodzinnego. Dzięki nowym zasadom i większym funduszom możesz znacząco obniżyć koszty ogrzewania, jednocześnie przyczyniając się do walki ze smogiem i redukcji emisji CO2.

Zainwestuj w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne, korzystając z atrakcyjnych dofinansowań. Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie – od doradztwa, przez pomoc w złożeniu wniosku, po profesjonalny montaż urządzeń.

Nie czekaj – skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci skorzystać z Programu Czyste Powietrze 2024 i poprawić komfort życia w Twoim domu. Razem możemy zadbać o czystsze powietrze i oszczędności na długie lata!

Powrót do poprzedniej strony