Instalacja fotowoltaiczna na dachu domu jednorodzinneego

Czy trzeba mieć pozwolenie na budowanie paneli fotowoltaicznych?


Nieprecyzyjność przepisów Prawa budowlanego dotyczących możliwości wznoszenia instalacji fotowoltaicznych stanowi dla inwestorów spory problem. Wątpliwości, przed którymi stoją osoby zainteresowane wspomnianą formą pozyskiwania energii dotyczą, zarówno montażu ogniw na już istniejących obiektach budowlanych, jak i tworzenia samodzielnych, wolnostojących instalacji. Jeśli zatem chcą Państwo dowiedzieć się, czy trzeba mieć pozwolenie na budowanie paneli fotowoltaicznych, zachęcamy do lektury poniższego artykułu, w którym staramy się wyjaśnić tę kwestię.

W jakich sytuacjach pozwolenie na panele fotowoltaiczne jest obligatoryjne?

Instalowanie ogniw fotowoltaicznych na nieruchomości nie zawsze wiąże się wyłącznie z ich umocowaniem na dachu budynku. Podczas montażu paneli może zaistnieć potrzeba ingerencji bezpośrednio w konstrukcję obiektu. Tego typu sytuacja kwalifikowana będzie jako rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego. Wówczas dla inwestora nadrzędne znaczenie będą miały przepisy Prawa budowlanego wynikające z art. 29 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 1, zgodnie, z którymi ten rodzaj robót budowlanych wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia na panele fotowoltaiczne od właściwego organu.

Instalacje fotowoltaiczne Kraków 5,2 kWp
Instalacje fotowoltaiczne Kraków 5,2 kWp

Pozwolenie na panele fotowoltaiczne – stanowisko GUNB

Jak zwykle w przypadku nieścisłości określonego rodzaju przepisów prawnych, warto sięgnąć po konkretną interpretację wydaną przez stosowny organ administracyjny. Ze stanowiskiem GUNB, czyli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można zapoznać się poprzez opublikowany m.in. na ich stronie dokument – „W sprawie montażu ogniw
fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych”.

Z reprezentowanego przez GUNB stanowiska jasno wynika, że pozwolenie na panele fotowoltaiczne lub konieczność zgłoszenia wzniesionej konstrukcji nie są obligatoryjne w przypadku przeprowadzania robót budowlanych mających na celu montaż urządzeń na już istniejącej nieruchomości (Prawo budowlane – art.29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1).

Brak takiego wymogu nie dotyczy jednak wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Aby móc zainstalować na budynku ogniwa fotowoltaiczne wraz z odpowiednią konstrukcją mocującą, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz przymusu dokonania zgłoszenia, trzeba zachować odpowiedni rozmiar całości obiektu. Wyjątkiem od
reguły są urządzenia, których wysokość przekracza 3 metry. Wówczas inwestor wciąż nie musi uzyskiwać pozwolenia na budowę, ale obowiązany jest dokonać zgłoszenia w organie administracyjnym właściwym w stosunku do miejsca montażu ogniw.

Ponadto GUNB informuje w swoim stanowisku, że zarówno pozwolenia na panele fotowoltaiczne, jak i nawet zgłoszenia nie wymagają też ogniwa wolnostojące. W myśl przedstawionej przez urząd interpretacji przepisów, ogniwa takie należy traktować na tej samej zasadzie, jak kolektory słoneczne, do których przepisy Prawa budowlanego odnoszą się w art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1, jednoznacznie znosząc ten wymóg.

Zobacz również

Panele fotowoltaiczne Kraków

Jak zarobić na instalacji fotowoltaicznej?

Pompa ciepła – czym jest i jak działa?

Czy można ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną?

Powrót do poprzedniej strony