ubezpieczenie fotowoltaiki obrazek wyróżniający

Czy można ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną?


Instalacje fotowoltaiczne od Skomat wyposażone są w specjalne zabezpieczenia AC i DC, które dbają o bezpieczeństwo prądowo-napięciowe instalacji po stronie napięcia stałego i zmiennego. Są one dobierane oddzielnie do każdej instalacji. Chronią najważniejsze elementy całego systemu, czyli inwerter i moduły. Czy jednak takie zabezpieczenia są wystarczające? Czy można wykupić dodatkowe ubezpieczenie? 

Tak, można — jednak czy to się opłaca? 

Sprawdźmy! 

Fotowoltaika Kraków — co podlega ubezpieczeniu?

Ubezpieczeniu podlega instalacja fotowoltaiczna, na którą składają się:

 • panele słoneczne;
 • konstrukcja montażowa;
 • oprzyrządowanie, w tym inwerter. 

Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia z gwarancją wydajności instalacji fotowoltaicznej, czyli możliwość uzyskania rekompensaty za niższą produkcję energii niż zakładano, przez przykładowo niekorzystne warunki atmosferyczne. Istnieje także możliwość ubezpieczenia się na wypadek strat wyrządzonych przerwami działania instalacji fotowoltaicznej.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej - Mężczyzna bada instalację fotowoltaiczną

Jakie sytuacje pozwalają na uzyskanie odszkodowania?

Każdy ubezpieczyciel ma inne warunki ochrony. Jest możliwość wykupienia ubezpieczenia od wielu ryzyk jednocześnie. Ochronie podlegają szkody powstałe przykładowo w skutek:

 • niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym huragan, burza, mróz, grad, śnieg;
 • pożaru, przypalenia, wybuchu; 
 • lawiny, powodzi, trzęsienia ziemi;
 • kradzieży, wandalizmu;
 • zwarcia, przepięcia;
 • i innych zdarzeń losowych. 

Na jakiej podstawie obliczana jest suma odszkodowania?

Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie przesłanej dokumentacji wraz z wykazem szkód, ewentualnymi fotografiami. Wysokość odszkodowania określa się według poniesionych szkód i strat. 

Ubezpieczenie fotowoltaiki - instalacje fotowoltaiczne na polu

Czy warto ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną dodatkowo?

W Skomat jest tak, że po ukończeniu montażu instalacji fotowoltaicznej rekomendujemy zgłoszenie się do Ubezpieczyciela, który zaoferował nam ubezpieczenie na dom/mieszkanie. On z pewnością określi możliwości uwzględnienia ochrony fotowoltaiki w Twoim ubezpieczeniu.

Najczęściej spotykanymi ubezpieczeniami w taki sposób są:

 • zwiększenie wartości domu — inwestycja w instalację fotowoltaiczną znacznie podnosi wartość całej nieruchomości;
 • pakiet pod instalację fotowoltaiczną — tu opcje ochrony określa ubezpieczyciel. 

Odpowiednio wykonana usługa instalacji i montażu fotowoltaiki powinna pozwolić na bezproblemowe funkcjonowanie fotowoltaiki przez wiele lat. Stosowane zabezpieczenia AC i DC minimalizują prawdopodobieństwo awarii. Jednak uważamy, że warto ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną, ale lepiej zwrócić się do zaufanego ubezpieczyciela Twojej nieruchomości, aniżeli korzystać z usług dodatkowych firm ubezpieczeniowych i dodatkowo podpisywać osobą polisę na Twoją fotowoltaikę. 

Powrót do poprzedniej strony