mężczyzna podpisuje dokument na zakup paneli fotowoltaicznych w Tranowie

Rozliczanie prosumentów – nowe zasady od 2022 roku


Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało zmiany w projekcie nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja świadczy o kolejnej transformacji polskiego rynku energii elektrycznej. Aktualnie dokument jest na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Jeśli zostanie zatwierdzony, to wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. 

Jakie dokładnie zmiany czekają nas w rozliczaniu prosumnetów od 2022 roku? Czy będą one korzystne dla prosumentów?

Kim jest prosument?

Zacznijmy od przypomnienia sobie kim jest prosument? Samo słowo pochodzi od wyrazów producent + komsument. Jest to końcowy odbiorca, który dokonał zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej. Prosument wytwarza energię elektryczną wyłącznie ze źródeł energii w mikroinstalacji w celu zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.  W przypadku prosumenta przedsiębiorcy, jeśli generuje nadwyżkę energii, może ją sprzedać do sieci energetycznej po cenach hurtowych.

Prosument

Aktualne rozliczane prosumentów

Aktualny system dotyczy prosumentów, którzy już posiadają mikroinstalację fotowoltaiczną oraz tych, którzy są na etapie jej montowania przed 31 grudnia 2021

Obecnie prosument jest rozliczany systemem opustowym, inaczej net metering’owym. Rozlicza się z zakładem energetycznym bezgotówkowo. Wielkość opustu zależy od zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej.  Rozliczenie następuje na końcu okresu rozliczeniowego, zapisanego w umowie kompleksowej ( 6 miesięcy lub rok ). 

W aktualnie obowiązujacych zasadach nadwyżkę energii elektrycznej można zmagazynować przykładowo w porze letniej w sieci energetycznej. Można ją później wykorzystać ( np. zimą ) odbierając 80% ( w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW ) lub 70% ( w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 10 kW ) wyprodukowanej energii całkowicie bezpłatnie

Jak będzie z rozliczaniem prosumentów od 1 stycznia 2022 roku ?

Zmiany w rozliczeniu prosumentów od 2022 roku

Na portalu gov.pl wspominają, że proponowane zmiany są niezbędne dla stabilizacji rozwoju w obszarze nowej koncepcji systemu prosumenckiego. Nowelizacja ma zapewnić konsumentom i aktywnym odbiorcom elastyczność w systemie elektroenergetycznym. Najważniejsza jednak informacja, że te zmiany są korzystne. Jednak czy na pewno dla postumentów? 

Jeśli projekt wejdzie w życie od stycznia 2022 roku to  pożegnamy się z systemem opustowym. Od tego miesiąca będzie obowiązywał system zakupu i sprzedaży energii. Odniesienie znajdzie wśród prosumentów, którzy zamontują instalacje fotowoltaiczne po 31 grudnia 2021 roku. 

Tak jak można było zmagazynować nadwyżkę energii i później ją wykorzystać, tak w tym systemie należysprzedać po cenach hurtowych. W razie konieczności dokupienia energii elektrycznej z powodu jej braku ze słońca, konieczne będzie wykupienie jej po cenach detalicznych od Twojego dostawcy. 

Instalacja fotowoltaiczna na dachu krakowskiego budynku jednorodzinnego
Jedna z wielu realizacji Skomat 2021

Jak uniknąć niekorzystnych zmian w rozliczaniu prosumentów? 

Odpowiedź jest prosta. Zamontuj ją jeszcze w 2021 roku! Wtedy masz gwarancję, że przez kolejne 15 lat będziesz mógł rozliczać się według aktualnie obowiązujących zasad i tym sposobem zgromadzisz oszczędności w Twoim portfelu. 

Nie czekaj !

Jeśli jesteś zainteresowany instalacją fotowoltaiczną i mieszkasz na terenie Krakowa i małopolski to umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem Skomat lub skorzystaj z formularza darmowej wyceny Twojej instalacji! 

Zobacz również

Fotowoltaika Kraków

Fotowoltaika Wieliczka

Dofinansowanie fotowoltaika

Powrót do poprzedniej strony