Moje powietrze dofinansowania 2023

Od 3 stycznia 2023r. ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze!


Co znajdziesz w artykule?

Jakie zmiany zostały wprowadzone do programu?

Program „Czyste Powietrze” przyznaje wielkość dotacji na podstawie Twoich dochodów. Im mniej zarabiasz, tym większą kwotę dotacji możesz uzyskać.
W nowej wersji programu zostały podwyższone progi dochodowe, ale także kwoty wsparcia.

  • Przy najwyższym poziomie dofinansowania progi wzrosły z 900 do 1090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym, 1526 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym. W takim przypadku możesz się starać o dofinansowanie nawet do 135 tys. zł + 1200zł na audyt energetyczny.
  • W przypadku podwyższonego dofinansowania próg wzróst do 1894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651zł/os. dla osób zamieszkujących samotnie. Maksymalna dotacja o jaką możesz się ubiegać to 99 tys. zł + 1200zł na audyt energetyczny.
  • W poziomie dofinansowania podstawowym, jeśli Twój roczny dochód nie przekracza 135 tys.zł możesz się starać o uzyskanie maksymalnie 66 tys zł dotacji + 1200 zł na audyt energetyczny.
  • Rozliczając PIT pamiętaj o tym, że możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ulgę można łączyć z dofinansowaniem z programu.
  • Zmiany występują także w kredytowaniu. Będzie można uzyskać kredyt z dotacją na częściową spłatę zobowiązania na inwestycje rozpoczęte nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku.
  • W nowej wersji programu możesz także rozszerzyć wniosek o termomodernizację domu, jeśli wcześniej uzyskałeś dotację tylko na wymianę kotła.

Program realizowany jest w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów możliwe będzie do 31.12.2027 r., zaś zakończenie wszystkich prac objętych umową musi nastąpić do 30.06.2029 r. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Kompleksowa termomodernizacja

Przypomnijmy, na co możesz uzyskać dofinansowanie


• Audyt energetyczny, który pozwoli Ci uzyskać kompletną informację o potrzebach Twojego budynku, jak najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla Twojego domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację i następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
• Ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
• Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
• Wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA,
• Instalację CO i CWU,
• Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• Mikroinstalację fotowoltaiczną.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie termomodernizacji domu

Program Czyste Powietrze – część I

Dla kogo?Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli osoby fizyczne będące właścicielami / współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. 
Jakie są formy dofinansowania?Dotacja oraz dotacja na częściową spłatę kapitału bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)

Wspierane przedsięwzięcia:

Opcja I:

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej w celu ogrzewania i c. w. u. Ponadto dotacji podlegają także:
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania centralnego lub c.w.u,
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych
• audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.
Kwota maksymalnej dotacji wynosi
• gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki

bez kompleksowej termomodernizacji: 35 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 60 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

• gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 66 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Opcja II:

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. Ponadto obejmuje także:
• zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji I do celów grzewczych i c.w. lub
• zakup i montaż kotłowni gazowej,
• demontaż, zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania centralnego lub c.w.u,
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych
• audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi
• gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki
bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 50 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

• gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

bez kompleksowej termomodernizacji: 31 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 56 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Opcja III:

Dotacja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło. Jednakże dotyczy:
• zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
• demontażu, zakupu i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
• wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi
• gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki
bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Nie dotyczy to przedsięwzięć z instalacją fotowoltaiczną.

Program Czyste Powietrze – część II

Dla kogo?Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli osoby fizyczne będące właścicielami / współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód na jednego mieszkańca nie przekracza 1894 zł na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Jakie są formy dofinansowania?Dotacja;  pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów; dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego; dotacja z prefinansowaniem.

Wspierane przedsięwzięcia

Opcja I:

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej w celu ogrzewania i c. w. u. Ponadto dotacji podlegają także:
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania centralnego lub c.w.u,
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych
• audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi
• gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki
bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 90 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

• gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 99 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Opcja II:

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. Ponadto obejmuje także:
• zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji I do celów grzewczych i c.w. lub
• zakup i montaż kotłowni gazowej,
• demontaż, zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania centralnego lub c.w.u,
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych
• audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi
• gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki
bez kompleksowej termomodernizacji: 32 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 72 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

• gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 81 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Opcja III:

Dotacja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło. Jednakże dotyczy:
• zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
• demontażu, zakupu i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
• wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi
• gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki
bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 48 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Nie dotyczy to przedsięwzięć z instalacją fotowoltaiczną.

Program Czyste Powietrze – część III

Dla kogo?Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania, czyli osoby fizyczne będące właścicielami / współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód na jednego mieszkańca nie przekracza 1090 zł na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Ponadto może mieć prawo do otrzymywania różnych zasiłków.
Jakie są formy dofinansowania?Dotacja; pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów; dotacja z prefinansowaniem.

Wspierane przedsięwzięcia

Opcja I:

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej w celu ogrzewania i c. w. u. Ponadto dotacji podlegają także:
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania centralnego lub c.w.u,
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych
• audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi

• gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki
bez kompleksowej termomodernizacji: 70 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 120 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

• gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

bez kompleksowej termomodernizacji: 79 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 135 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Opcja II

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. Ponadto obejmuje także:
• zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji I do celów grzewczych i c.w. lub
• zakup i montaż kotłowni gazowej,
• demontaż, zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania centralnego lub c.w.u,
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych
• audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi

• gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki
bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 100 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

• gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 115 000 zł

+ dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Opcja III:

Dotacja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło. Jednakże dotyczy:
• zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
• demontażu, zakupu i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
• wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi

• gdy przedsięwzięcie nie obejmuje fotowoltaiki
bez kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł
z kompleksową termomodernizacją: 70 000 zł

dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

Nie dotyczy to przedsięwzięć z instalacją fotowoltaiczną.

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ będzie przeprowadzenie audytu energetycznego.

Program Czyste Powietrze – złożenie wniosku

Istnieją 3 możliwości złożenia wniosku. Przedstawione są na poniższej grafice, przygotowanej przez portal gov.pl:

Zasady składania dofinansowania programu czyste powietrze

Zainteresował Cię program Czyste Powietrze?

W Skomat pomagamy naszym Klientom w dopełnianiu formalności. Możemy złożyć wniosek za Ciebie!

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!

Powrót do poprzedniej strony