Taryfa prądu G11 - fotowoltaika na dachu domu jednorodzinego

Taryfa prądu G11


Taryfa G11 należy do najczęściej wybieranych taryf energii elektrycznej. Bywa nazywana taryfą jednostrefową, całodobową albo uniwersalną. Z tego wpisu dowiesz się, dla kogo taryfa G11 jest najbardziej odpowiednia, z jakimi kosztami się wiąże oraz jak zmienić sprzedawcę w taryfie G11.

Taryfa prądu G11 – skąd wzięła się nazwa?

Nazwa taryfy określa jej docelową grupę użytkowników. Każdy element tej nazwy oznacza inną wartość: litera „G” to gospodarstwa domowe, pierwsza cyfra „1” to limit mocy umownej wynoszący maksymalnie 40 kW, z kolei druga cyfra „1” wskazuje na taryfę jednostrefową z rozliczaniem całodobowym.

Dla kogo taryfa G11?

Taryfa G11 jest przeznaczona dla indywidualnych konsumentów poszukujących wygodnego sposobu rozliczania za prąd. W swej ofercie ma ją większość sprzedawców energii elektrycznej. Do charakterystycznych cech, a równocześnie zalet tej opcji należy stały koszt prądu o dowolnej porze. To oznacza, że bez względu na godzinę w ciągu doby czy też dzień tygodnia, u odbiorców, u których obowiązuje taryfa G11 cena energii elektrycznej jest zawsze taka sama. Dodatkowo, koszty stałe w przypadku Taryfy G11 są najczęściej  najniższe niezależnie od regionu kraju oraz sprzedawcy energii elektrycznej.

Dla kogo taryfa G11 to najlepsze rozwiązanie? Opcja ta sprawdza się przede wszystkim w gospodarstwach domowych oraz pomieszczeniach gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. To także bardzo korzystny wybór dla konsumentów przyłączonych do sieci niskiego napięcia w obiektach o charakterze mieszkania zbiorowego, takich jak m.in. klasztory, internaty, akademiki, domy dziecka, plebanie, hospicja, jednostki wojskowe, czy domy opieki społecznej. Sprawdzi się też w mieszkaniach rotacyjnych i należących do przedstawicieli placówek dyplomatycznych. Taryfa G11 jest odpowiednia również w przypadku rozliczania prądu w garażach, domkach letniskowych, altanach i na kempingach.

Taryfa prądu G11 może być też wykorzystywana przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w domu właściciela. Jeśli przedsiębiorca nie przyjmuje w mieszkaniu klientów, może bez przeszkód stosować taryfę domową G11. To szczególnie polecana opcja dla osób wykorzystujących energię elektryczną do zasilania sprzętów RTV, AGD oraz oświetlenia. W przypadku, gdy prąd bywa używany do częstego ogrzewania wody bądź całego lokalu, bardziej opłacalna może okazać się natomiast taryfa G12w albo taryfę G12.

Tak duży zakres odbiorców czyni z G11 taryfę bardzo uniwersalną, opłacalną oraz łatwo dostępną dla sporej grupy konsumentów.

Zonacz także: Jaką taryfę prądu wybrać do domu?

Konsumenci OSD a TPA

Użytkownicy pozostający w taryfie G11, którzy nie dokonali zmiany sprzedawcy, kupują energię elektryczną od swojego dotychczasowego OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) po określonych cenach taryfowych. Koszty te są określane odpowiednimi przepisami przez Urząd Regulacji Energetyki, co sprawia, że sprzedawca nie może obniżyć ani podnieść ceny prądu bez uzyskania zgody prezesa tej instytucji. Prezes URE zatwierdza z urzędu taryfy każdemu sprzedawcy. Klienci taryfowi w G11 stanowią obecnie największą grupę odbiorców prądu w Polsce, obejmującą ponad 10 mln klientów. Wybierając to rozwiązanie, należy liczyć się z brakiem gwarancji stałości cen.

Z kolei osoby, które dokonały zmiany sprzedawcy i nabywają prąd na zasadzie TPA (Third Party Access), płacą stawki zgodnie z umową zawartą z danym podmiotem. Odbiorcy ci mają możliwość negocjowania cen i warunków korzystania ze świadczonych usług oraz wyboru konkretnej oferty i sprzedawcy. Wielu operatorów gwarantuje ponadto niezmienność kosztów energii nawet przez kilka lat, co z pewnością stanowi istotną zaletę tego rozwiązania. Umowę na sprzedaż prądu klient podpisuje na czas określony ze sprzedawcą, a dodatkowo zawiera oddzielną umowę z lokalnym operatorem systemu dystrybucji na dostarczenie energii.

Taryfa G11 cena

U odbiorców, u których w mieszkaniach, domach lub innych lokalach obowiązuje taryfa G11 cena uwzględnia akcyzę za energię elektryczną, która wynosi 0,02 zł/kWh. Poza kosztem związanym z poborem prądu, na konsumentów czekają też inne opłaty. Należą do nich przede wszystkim opłata handlowa (abonamentowa) naliczana każdego miesiąca. Zazwyczaj im krótszy okres rozliczeniowy, tym wydatek ten jest wyższy. Klienci nabywający prąd na zasadzie TPA często nie muszą płacić wspomnianej sumy, bowiem większość sprzedawców rezygnuje z jej naliczania w trakcie trwania umowy.

Wśród dodatkowych opłat naliczanych w rachunku za energię znajdują się takie pozycje jak m.in.:

– stawka abonamentowa za odczytywanie oraz bieżącą kontrolę wskazań układów rozliczeniowo-pomiarowych,

– jakościowa stawka obejmująca korzystanie z systemu elektroenergetycznego w kraju,

– zmienny oraz stały składnik stawki sieciowej za usługę dystrybucji prądu,

– ewentualna przejściowa opłata za przedterminowe rozwiązanie długoterminowych kontraktów.

Wydatki te są związane z usługą dostarczania energii elektrycznej świadczonej przez lokalnego OSD. Ich wysokość jest identyczna, niezależnie od tego, czy jest to odbiorca TPA, czy też taryfowy.

Jak zmienić sprzedawcę w taryfie G11?

Wiele osób niezadowolonych z bieżącej wysokości opłat za prąd zastanawia się, jak zmienić sprzedawcę w taryfie G11. Proces zmiany dostawcy po raz pierwszy to dość łatwe zadanie. Można go przeprowadzić samodzielnie albo udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy i zlecić mu wykonanie zadania. W drugim przypadku nowy operator wypowie starą umowę, a także w razie takiej konieczności zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. Po stronie dotychczasowego konsumenta leży też finalne rozliczenie się z dotychczasowym sprzedawcą.

Samodzielna zmiana dostawcy prądu wymaga załatwienia kilku formalności, w tym m.in. zawarcia nowej umowy dystrybucji oraz wypowiedzenia starej, a także kompleksowego rozliczenia się ze starą firmą. Proces zmiany sprzedawcy obejmuje zazwyczaj ok. 30 dni, w niektórych przypadkach – do 60.

Kolejna zmiana dostawcy energii elektrycznej również nie powinna przysparzać wielu trudności. Przebiega niemal w identyczny sposób, jak zmiana pierwsza, przy czym nie trzeba zawierać umowy o świadczenie dystrybucji, a sam proces zmiany nie trwa zwykle dłużej niż 14 dni.

Sprawdź również:

Ile prądu zużywamy rocznie?

Fotowoltaika Kraków

Powrót do poprzedniej strony