Dofinansowanie instalacji paneli słonecznych Mój prąd 4.0

Program Mój Prąd 4.0 z wyższym dofinansowaniem


Spis treści

  1. Ogólne informacje o programie Mój Prąd
  2. Dla kogo jest program Mój Prąd 4.0 z wyższym dofinansowaniem?
  3. Zmiany w programie Mój Prąd 4.0
  4. Informacje dla osób, które już skorzystały z programu
  5. Jak uzyskać dofinansowanie?

Od 24.04.2023 trwa nabór do programu Mój Prąd 5.0kliknij, aby dowiedzieć się więcej!

Ogólne informacje o programie Mój Prąd

Program ma na celu promowanie ekologicznych rozwiązań w Polsce, związanych głównie z fotowoltaiką. Jest skierowany do osób fizycznych, chcących wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Jak w każdej edycji, aby skorzystać z dofinansowania, należy mieć podpisaną umowę kompleksową lub umowę sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Program, który trwa od 15.04.2022r. został przedłużony do 31.03.2023 r.

Dla kogo jest Program Mój Prąd 4.0 z wyższym dofinansowaniem?

Z programu mogą skorzystać osoby, których instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billingu oraz dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Pieniądze przysługują jedynie na zakup i montaż nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW.
W przypadku magazynu energii (akumulator) musi on być pojemności nie mniejszej niż 2 kWh.

Można otrzymać także środki na systemy zarządzania energią HEMS/EMS.

Zmiany w programie Mój Prąd 4.0

Od 15.12.2022r. zostanie zwiększone dofinansowanie mikroinstalacji oraz magazynów energii. Kwota dofinansowania została zwiększona w związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie.

Zmiany:

  • dopłata do mikroinstalacji PV wyniesie do 6000zł /przed zwiększeniem dofinansowania było 4000zł;
  • dopłata instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami do 7000 zł /przed zwiększeniem dofinansowania było 5000zł;
  • dopłata instalacji fotowoltaiki z magazynem energii do 16 000 zł /przed zwiększeniem dofinansowania było 7500 zł;
  • maksymalna suma dotacji do 31 000 zł /przed zwiększeniem dofinansowania było do 20500 zł (+ dodatkowe elementy).

Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

2019.07.24 Ksiazniczki 9765 kWp 24 - skomat
Nasza realizacja dla klienta – 9,765 kWp

Informacje dla osób, które już skorzystały z programu

Aktualne zwiększone dofinansowanie dotyczy także osób, które skorzystały z dotacji po 15 kwietnia 2022r. Według NFOŚiGW te osoby nawet nie muszą składać nowego wniosku!

Koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania, wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją, jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Wejdź na stronę Mój Prąd i sprawdź zestaw dokumentów do przygotowania, następnie wniosek możesz złożyć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą znajdziesz pod tym linkiem.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku zgodnie z regulaminem wynosi ok. 90 dni.

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE! Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Jeśli potrzebujesz pomocy, to Skomat jest gotowy na złożenie wniosku wraz z jego obsługą za Ciebie. Skontaktuj się z nami i pozwól sobie pomóc!

Powrót do poprzedniej strony