Programy Dofinansowania fotowoltaiki i oze 2021 w Polsce

Jak uzyskać dofinansowanie do zakupu fotowoltaiki w 2021?


W 2022 roku pojawiły się nowe programy i opcje uzyskania dofinansowania fotowoltaiki.

Program czyste powietrze 2022

Mój prąd 4.0

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja przyszłościowa. Jednak pomimo tego, że jest to rozwiązanie ekologiczne, wygodne i skutkujące realnymi oszczędnościami w naszych portfelach, to w początkowych etapach jest ono także dość kosztowne. Dlatego na rynku istnieje kilka możliwości, które obniżą początkowe koszty inwestycji w fotowoltaikę lub zwrócą część poniesionych środków.

W dzisiejszym artykule wyróżniamy formy dofinansowań oraz przedstawiamy jak uzyskać dofinansowanie do zakupu fotowoltaiki w 2021 roku? 

Wyróżniamy:

 • Agroenergia
 • Ulga termomodernizacyjna;
 • Program Czyste Powietrze;
 • Inwestycyjna Ulga dla Rolników;
 • Program mój prąd.

Dodatkowo można skorzystać z preferencyjnego kredytu z dopłatami WFOŚiGW. 

Agroenergia 2021

Program realizowany jest od 1 października 2021 r. do wyczerpania zasobów. Program dotyczy rolników, którzy zainteresowani są zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej. Decydującym warunkiem do otrzymania funduszy jest dzień złożenia wniosku. Program ten opiera się na bezzwrotnych dotacjach oraz niskooprocentowanych pożyczkach. Kto dokładnie może skorzystać z programu?

 • osoby fizyczne, właściciele i dzierżawcy nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszący miedzy 1-300 ha. 
 • osoba, która minimum rok przed złożeniem wniosku prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność rolniczą lub gospodarczą z zakresu usług rolniczych. 

Ulga Termomodernizacyjna 2021

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem wybudowanego domu jednorodzinnego. Pozwala ona na odliczenie od dochodu poniesionych wydatków na przeprowadzone przedsięwzięcia termomodernizacyjne, w tym instalacja fotowoltaiczna.

W zależności od rozliczania się podatnika wg poszczególnych skal może on otrzymać następujący zwrot:

 • rozliczenie w skali 17% – do 9 010 zł zwrotu podatku;
 • rozliczenie w skali 19% – do 10 070 zł zwrotu podatku;
 • rozliczenie w skali 32% – do 16 960 zł zwrotu podatku. 

Rozliczeniu podlegają ogniwa fotowoltaiczne z całym osprzętem oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Aby otrzymać tę ulgę, należy przedłożyć faktury VAT otrzymane na uprzednio wymienione rzeczy, o wartości nie wyższej niż 53 tys. złotych. Odliczenie od podatku dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, w którym poniesiono koszty związane z instalacją fotowoltaiczną. 

czyste powietrze - dofinansowania do fotowoltaiki 2021

Program Czyste Powietrze 2021

W zależności od poziomu dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne (podstawowy poziom dofinansowania) oraz podmioty gospodarcze (podwyższony poziom dofinansowania). Aby uzyskać pieniądze z dotacji, należy złożyć wniosek. Można tego dokonać za pomocą trzech możliwości:
–   e-wniosek przez Internet;

 • papierowy wniosek do właściwego WFOŚiGW lub gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu;
 • Wniosek w banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze 2021 dowiesz się z wcześniejszego artykułu SKOMAT -> LINK

Inwestycyjna ulga dla rolników 2021

Ta forma uzyskania środków z tytułu fotowoltaiki przysługuje podatnikom podatku rolnego, w tym:

 • właściciele gospodarstw;
 • użytkownicy wieczyści gruntów;
 • posiadacze samoistni;
 • dzierżawcy gruntów należących do Skarbu Państwa lub jednostki terytorialnej. 

Odliczeniu podlega 25% wydanych kosztów na fotowoltaikę (zainwestowanych z własnych pieniędzy, w tym pożyczki i kredyty), udokumentowanych fakturami. Ulgę inwestycyjną dla rolników można rozliczyć do 15 lat, licząc od momentu zainstalowania fotowoltaiki. 

Preferencyjne kredyty z dopłatami WFOŚiGW 2021

Bank Ochrony Środowiska oferuje i udziela preferencyjnych kredytów na inwestycje proekologiczne, w tym także inwestycje w fotowoltaikę. W ten sposób można uzyskać dopłatę do kapitału do 40% kosztów inwestycji. Na każdym etapie formalnym można skorzystać z pomocy dedykowanego doradcy kredytowego. Okres kredytowania może sięgać do 12 lat. Taki kredyt pozwala na finansowanie nawet do 90% kosztów poniesionych na fotowoltaikę. Nie musisz czekać jak w przypadku ulgi termomodernizacyjnej. Tu pieniądze otrzymujesz w krótkim czasie. 

Preferencyjne kredyty z dopłatami WFOŚiGW 2021

Program mój prąd 2021 

Od 1 lipca 2021 można było składać wnioski o dofinansowanie z programu Mój Prąd 3.0. Tej możliwości podlegały niezakończone instalacje fotowoltaiczne przed dniem 1.07.2021. O tę formę dofinansowania mogły starać się osoby fizyczne, które wytwarzają energię na potrzeby własne oraz miały zawartą kompleksową umowę z OSD. Można było uzyskać do 3000 zł dopłaty. 

Dofinansowanie z programu Mój Prąd 3.0 można było go uzyskać w czterech głównych krokach:

 1. Zakup i montaż fotowoltaiki.
 2. Zainstalowanie licznika dwukierunkowego przez zakład energetyczny.
 3. Podpisanie kompleksowej umowy z OSD.
 4. Złożenie wniosku o dofinansowanie online 

Jednak 6.10.2021 o godzinie 14:05 nabór wniosków został zakończony, ponieważ wyczerpał się budżet programu. 

Podsumowując

Jak widzisz, istnieje kilka możliwości, które pozwalają na uzyskanie środków na montaż instalacji fotowoltaicznych. W SKOMAT wiemy, jak trudne wydają się formalności związane z pozyskaniem środków. Dlatego w swoich usługach oferujemy kompleksową pomoc w zdobyciu funduszy unijnych, od WFOŚiGW oraz środków krajowych. 

W ramach pozyskania środków zewnętrznych zajmujemy się:

 • wnioskami o dotacje
 • opracowywaniem biznesplanów, studium wykonalności oraz due diligence dla inwestycji
 • analizą efektywności ekonomicznej inwestycji
 • analizą efektywności ekologicznej inwestycji
 • nadzorem nad przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupu fotowoltaiki
 • złożeniem dokumentów wraz z kompletem załączników do Organu Udzielającego Dotacje
 • odpowiadaniem na możliwe pytania od Organu Udzielającego Dotacji.

Zadzwoń lub napisz i pozbądź się stresu związanego z formalnościami! 

Zadzwoń: 576-911-790 

Napisz: kontakt@skomat.pl

Powrót do poprzedniej strony